select
Doğru Seçim, Doğru Uygulama
Doğru Seçim, Doğru Uygulama

EPS’nin ısı iletkenliği yoğunluğuna bağlıdır. Yoğunluk arttıkça ısı iletkenliği azalır. EPS’nin ısı iletkenliği yoğunluğunun 15-40 kg/m3 arasında değerler alması halinde 0. 033 w/mK ile 0. 040 w/mK arasında değerler alır ve kullanım ömrü boyunca sabit kalır. Üretimde kullanılan şişirici gaz pentandır. Pentan üretimi takip eden saatler içinde havayla yer değiştirir. Dolayısı ile ısı yalıtım malzemesinin yoğunluğu optimal 16 kg/m3 kabul edilir. Bu hem malzeme fiyatının düşük olmasına hemde en iyi yalıtım değerine ulaşmamızı sağlar. 

Dışarıdan yalıtım uygulamalarında ısı yalıtım malzemesinin su buharı direnci düşük, içerden yalıtım uygulamalarında yüksek olmalıdır. EPS’nin buhar direnci yoğunlukla istenilen aralıklarda değişebildiği için hem dışarıdan ve hem içerden ısı yalıtım uygulamaları için uygun seçenekleri sunmaktadır. 

Yalıtım malzemeleri arasında en ekonomik olan malzeme EPS’dir. 

EPS, değişik yoğunluklarda üretilebilmesi ve yoğunluk değişimi ile teknik özelliklerinin istenilen aralıklarda değiştirilebilmesi sonucu diğer malzemelerle aynı ısıl performansını “malzeme israfına sebep olmadan” en ekonomik şekilde sunar. 

Foto Galeri