select

Isı Yalıtım Malzemesi Seçerken...  
           EPS alırken yoğunluk ve tanelerin kaynaşma şekli incelenmeli (taneler arada boşluk kalmayacak şekilde çokgen-balpeteği yapı göstermeli)Dışarıdan yalıtım uygulamalarında, gerekli dinlendirme sürelerinin gerçekleştiğine dikkat edilmeli. Alev yürütme özelliği ve özellikle kaplamasız kullanılacaksa, yanıcılık özelliği değerlendirilmelidir. 

EPS’nin B1 sınıfı alev yürütmeyen tiplerinin kullanılması uygundur (yanmaz malzeme)

 • Isı iletkenliği
 • Mekanik özellikleri
 • Hacimce su emme değeri
 • Buhar geçirgenlik direnci
 • Fayda/ maliyet karşılaştırması birlikte incelenmelidir. 
 • Isı yalıtımın bir çok fayda ve getirisi şöyle sıralanabilir. 
 • Daha iyi konfor şartları
 • Temiz hava
 • Enerji (yakıt) tasarrufu
 • Döviz kazancı
 • Düşük yakıt faturası
 • Bina sakinlerinin bütçesinde ve ülke ekonomisinde iyileşme
 • Kalkınma